Chuyên gia Nguyễn Ngọc: ”Sống là không ngừng đam mê và theo đuổi giấc mơ của cuộc đời mình”

‘’Sẽ không bao giờ bạn chạm đến thành công khi cứ miết mải chạy theo một lối mòn và từ bỏ đam mê của chính bản thân mình’’ – Đó […]

11/08/2017 Quản Trị Chuyên gia, Chuyên gia Ngọc Nguyễn