Chính sách bảo hành | Junhee Beauty Center

Chính sách bảo hành

Chính sách bảo hành

Chúng tôi thực hiện bảo hành thông qua hợp đồng cam kết về hiệu quả điều trị với khách hàng thực hiện các liệu trình trọn gói.
Nghĩa vụ bảo hành được chúng tôi thực hiện theo đúng những điều khoản được ký kết với khách hàng trước khi tiến hành gói dịch vụ.
a. Trường hợp bảo hành dịch vụ:
Khách hàng tuân theo chính xác các hướng dẫn của chúng tôi nhưng kết quả không như mong đợi.
b. Trường hợp không bảo hành dịch vụ:
Khách hàng không tuân theo các hướng dẫn của chúng tôi và dẫn đến kết quả không như mong đợi.

Chat Facebook
  • Chào bạn!

  • Junhee có thể hỗ trợ được gì cho bạn không ạ?

  • Chat ngay